5 . 5 הוראות כפל וחילוק מבנה של הוראות כפל וחילוק בשפת אסמבלי הוא מורכב יותר מאשר חיבור וחיסור משום שבפעולות כפל וחילוק יש צורך בשני אופרנדים המשמשים כאופרנד יעד . לביצוע פעולת חילוק מוקצים שני אופרנדי יעד : אופרנד אחד מכיל את המנה והשני את השארית . באופן דומה , בפעולת כפל אופרנד היעד תמיד כפול מגודל אופרנד המקור וזאת משום שרבים הסיכויים שהתוצאה שתתקבל בביצוע כפל תהיה גדולה מגודל טיפוס אופרנד המקור . לדוגמה ? אם נכפיל מספר עשרוני בן 2 ספרות במספר עשרוני בן שתי ספרות , התוצאה יכולה להיות בת 4 ספרות . ( 99 x 99 = 9801 ) באופן דומה , בשיטה הבינארית תוצאת ההכפלה של שני מספרים מטיפוס בית , יכולה להיות בגודל מילה ( OFFxOFF = 0 FE 01 ) ולכן אופרנד היעד בו מאוחסנת התוצאה תמיד כפול בגודלו מגודל טיפוס אופרנד המקור בו מאוחסן הכופל . במעבד 8086 נקבע כברירת מחדל , כי אופרנדי היעד בפעולות כפל וחילוק יהיו AX ( או ( AL-1 AH ו ^ ס ( בהתאם לטיפוס האופרנדים שאנו מכפילים , ( ולכן בהוראות אלו אנו מציינים את אופרנד המקור בלבד , ואילו אופרנד היעד הוא "אופרנד מרומז" או "אופרנד במשתמע" ( implicit operand ) . כ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית