5 . 4 הוראות בקרה ההוראות שדנו בהן עד כה מתבצעות באופן סדרתי , כאשר בשלב ההבאה של מחזור ההבאה-ביצוע של ההוראה , האוגר IP מתעדכן ומצביע תמיד על ההוראה העוקבת לה בזיכרון . ואולם , פעמים רבות יש לשנות את הביצוע הסדרתי של התכנית כדי לבצע הוראות המותנות בנתונים מסוימים או כדי לחזור ולבצע הוראות מסוימות מספר פעמים . במקרים אלו , ההוראה הבאה לביצוע אינה בהכרח ההוראה העוקבת להוראה הנוכחית , ולכן בתכניות כאלה נצטרך לרשום הוראות שמשנות את תוכן אוגר IP בצורה יזומה . קבוצת ההוראות שביצוען משפיע על תוכן אוגר IP נקראת "הוראות להעברת בקרה . " בסעיף זה נציג את הוראות הקפיצה , שהן חלק מקבוצת ההוראות להעברת בקרה , ונדגים את השימוש ? בכתיבת הוראות תנאי ולולאות . הוראות הקפיצה נחלקות לשתי קבוצות א . הוראות בהן בקרת התכנית עוברת לכתובת המטרה ללא תלות בקיום תנאים כלשהם . ב . הוראות בהן בקרת התכנית עוברת לכתובת המטרה רק אם התקיימו תנאים מסוימים . 5 . 4 . 1 הוראת קפיצה שאינה מותנית ( J 11 MP ) JMP - הוראת הקפיצה שאינה מותנית מתבצעת ללא התניה ; operand JMP operand האופרנד בהוראה זו היא כתובת בזיכרון . במקום כת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית