5 . 3 הוראות אריתמטיות - חיבור וחיסור בסעיף זה נתאר את מבנה ההוראות לחיבור וחיסור של מספרים שלמים בלתי מכוונים ועם מספרים שלמים מכוונים , נבחן את מגבלות הייצוג במחשב ונתאר את ההשפעה של ביצוע ההוראה על אוגר הדגלים . לקבוצת ההוראות האריתמטיות משתייכות גם ההוראות לכפל וחילוק , אותן נציג בסעיף . 5 . 5 במעבד 8086 קיימות מספר הוראות לביצוע פעולות חיבור וחיסור ואנו נתחיל בהצגת שתי הוראות לחיבור וחיסור שני אופרנדים . 5 . 3 . 1 ההוראות SUB-1 ADD א . ההוראה ADD ההוראה ADD מחברת שני נתונים והיא נרשמת במבנה הבא נ אופרנדמקור , אופרנד יעד ADD ומשמעותה אופרנד מקור + אופרנד יעד <— אופרנד יעד לדוגמה , ; ax <— ax + bx ; ax < - ax + 1234  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית