5 . 2 הוראות להעברת נתונים קבוצה זו כוללת הוראות להעברת נתונים בין שני אופרנדים אותם נכנה בשמות הבאים ) אופרנד מקור - המכיל את הנתון שיש להעביר . אופרנד יעד - המציין את המקום בו יאוחסן הנתון שהועבר . בסעיף זה נציג רק שתי הוראות מקבוצה זו ו הוראת MOV שהכרנו ואת ההוראה XCHG המחליפה בין ערכי שני אופרנדים . הוראות נוספות השייכות לקבוצה נציג בהמשך . 5 . 2 . 1 ההוראה ( MOVe ) MOV np > nvn MOV riN-iirin את תוכן המקור ליעד והיא נרשמת במבנה הבא ן אופרנד מקור , אופרנד יעד MOV ההוראה מבצעת את פעולת ההשמה הכתובה להלן בשפה עילית ו אופרנד מקור <— אופרנד יעד ההעתקה היא חוקית רק בין שני אופרנדים ( יעד ומקור ) שהם מאותו טיפוס ( בית , מילה וכדומה , ( ולכן ההוראה הבאה : mov ax , al היא שגויה . באופן דומה , העתקה מתא זיכרון מטיפוס בית לאוגר מטיפוס מילה , אסורה . צירופי האופרנדיס המותרים לשימוש בהוראה זו ודוגמאות מוצגים בטבלה . 5 . 1 שימו לב י כאשר אופרנד המקור הוא תא בזיכרון ניתן להעתיק אליו רק נתון מיידי או תוכן אוגר . כדי לבצע השמה של נתון מתא זיכרון אחד לתא זיכרון שני var 2 <— varl נרשום את שתי ההוראות...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית