5 . 1 מבוא לאחר שהכרנו את המודל התכנותי של המעבד 8086 נציג בפרק זה חלק מאוסף הוראות האסמבלי של מעבד זה . את אוסף הוראות האסמבלי ניתן לחלק לקבוצות על-פי סוג הפעולה שהן מבצעות . בפרק זה נתמקד בהוראות מקבוצות ההוראות הבאות : הוראות להעברת נתונים , הוראות אריתמטיות , הוראות לוגיות והוראות להעברת בקרה . לכל הוראה נציג את התחביר שלה ונתייחס לסוגי האופרנדים בהם ניתן להשתמש בה ולהשפעה של ביצוע ההוראה ( במידה שיש ) על אוגר הדגלים . בהוראות אלה נשתמש כדי להציג כיצד כותבים תכניות בשפת אסמבלי וכיצד מממשים תבניות תכנות שונות המוכרות לנו משפות עיליות , למשל : הוראות תנאי ולולאות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית