נספח - תיאור תהליך הרצת התכנית לאחר התרגום של תכנית האסמבלי והקישור , אם אין שגיאות תחביר , מופק קובץ הרצה ( במקרה של מערכת Windows או , DOS למשל , זהו קובץ שהסיומת שלו היא . ( exe כאשר מריצים קובץ זה , מערכת ההפעלה טוענת את התכנית לזיכרון ומעבירה את הבקרה לתחילת התכנית לשם הרצתה . מערכת ההפעלה מקצה את המקטעים הדרושים לתכנית וטוענת לכל מקטע את קטע התכנית המתאים י למקטע הקוד את ההוראות , למקטע הנתונים את המשתנים וכך הלאה . תחילה מקצה מערכת ההפעלה קבוצת תאי זיכרון נוספת הנקראת כותרת . הכותרת מכילה מאפיינים שונים של התכנית . מערכת ההפעלה משתמשת בקבוצת התאים הזו ( הנקראת - PSP קיצור של ( Program Segment Prefix כדי לנהל את המשימות המורצות במחשב . אחרי הכותרת מוקצים המקטעים לפי הסדר הבא י מקטע הקוד , מקטע הנתונים ומקטע המחסנית . לאחר הקצאת המקטעים , מאותחל כל אחד מאוגרי הסגמנט לכתובת של תחילת המקטע המתאים ; אוגרי סגמנט הנתונים ES-1 DS מאותחלים לכתובת של תחילת . PSP-n כדי לאתחל את אוגר מקטע הנתונים DS לכתובת הבסיס של מקטע הנתונים , אנו רושמים את שתי ההוראות האלה mov ax , @ DATA ax mov ds , ax...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית