4 . 5 הגדרת משתנים בשפת אסמבלי לסיום נסביר כיצד מגדירים משתנים בשפת אסמבלי . שם המשתנה מייצג את הכתובת בזיכרון שם מאוחסן הנתון . הגדרת משתנים בשפה עילית כוללת שני מרכיבים חשובים ו . 1 שם המשתנה , בו משתמשים לייצוג הנתון n טיפוס נתונים , המגדיר את תחום הערכים ואת הפעולות שניתן לבצע על הנתונים . הוא גם מגדיר את צורת ייצוג הנתון בזיכרון . לדוגמה , כדי להצהיר על הטיפוס "מספר שלם" בשפת פסקל , נרשום ! var i : integer ; הצהרה דומה בשפת C תירשם כך : int i ; הצהרה זו מגדירה משתנה i מטיפוס "שלם" שבו ניתן לאחסן מספרים שלמים בלבד ( שברים אסורים . ( הפעולות האריתמטיות שניתן לבצע על משתנה מטיפוס שלם , הן י חיבור , חיסור , כפל והפעולות . D / V-7 MOD טיפוס נתונים בשפה עילית מגדיר גם את גודל הזיכרון המוקצה למשתנה . כך לדוגמה , בשפת פסקל גודל הזיכרון המוקצה למשתנה מטיפוס שלם , הוא יחידת אחסון בגודל מילה ( שני בתים . ( בשפת אסמבלי , טיפוס של משתנה מוגדר על-ידי גודל הזיכרון , כלומר מספר הבתים המוקצים למשתנה . הגדרה של משתנה כוללת שלושה שדות :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית