4 . 4 כתיבת תכנית בשפת אסמבלי 4 . 4 . 1 מבנה הוראות בשפת אסמבלי מבנה ההוראות בשפת אסמבלי דומה למבנה ההוראות בשפת מכונה ( שתיארנו בפרק הראשון ) והן מורכבות מאופרטור ואופרנדים . כדי לתאר את ההבדלים בין שפת מכונה לשפת אסמבלי נשתמש בדוגמה המציגה הוראות אסמבלי לביצוע הפעולות הבאות ו שים 23 במשתנה a שים 54 במשתנה un b a + b ושים את התוצאה במשתנה a להלן תרגום אפשרי של הוראות אלה להוראות בשפת אסמבלי ו בקטע התכנית אנו משתמשים בשתי הוראות אסמבלי ו להעתקת נתונים אנו משתמשים בהוראה MOV ( קיצור של המילה ( move ולחיבור שני נתונים אנו משתמשים בהוראה . ADD כפי שניתן לראות , האופרטור רשום בשפת אסמבלי בקוד מנמוני ( אותיות אנגליות מהוות קיצור של הפעולה ) ולא בקוד מספרי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית