4 . 1 מבוא ההוראות בשפה נמוכה כמו שפת אסמבלי , כוללות פנייה מפורשת לרכיבים במחשב , כגון אוגרים ותאי זיכרון . לכן עלינו להכיר את הארכיטקטורה של המעבד שבו נשתמש , לפני שניגש לכתיבת תכנית עבורו . בפרק זה נציג את המודל התכנותי של מעבד , 8086 מנקודת המבט של מתכנת בשפת אסמבלי , ונתייחס למרכיביו השונים ו נתאר את האתרים אליהם מתייחסים בהוראות , את ארגון הזיכרון וכיצד מגדירים כתובת של תא בזיכרון . לסיום נתאר את המבנה של תכנית בשפת אסמבלי ונסביר כיצד מגדירים משתנים . המעבד שנציג בספר זה הוא מעבד 8086 שייצרה חברת אינטל בשנת . 1978 חברת אינטל החלה בפיתוח מעבדים למחשבים אישיים בשנת , 1970 ומאז היא הוציאה לשוק גרסאות משופרות של המעבדים . כל גרסה כזו נחשבת ל " - דור . " שמות המעבדים בדורות הראשונים " אופיינו על-ידי מספרים , המתחילים בספרות 80 לדוגמה : . 80486 , 80386 , 80286 , 80186 , 8086 החל מן המעבד 80487 התחילה חברת אינטל לכנות את המעבדים בשם "פנטיום" ( פנטה 5 = ביוונית . ( משפחת המעבדים של אינטל מכונה בקיצור משפחת x 86 וכך נכנה אותה בספר זה . כל דור חדש של מעבדים במשפחה זו בא לשפר את כושר העיבוד...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית