3 . 4 תחום הייצוג של מספרים בינאריים שלמים מכוונים ובלתי מכוונים בכתיבת תכניות חשוב לדעת את תחום המספרים שיחידת אחסון יכולה להכיל , ולבחור יחידת אחסון שתתאים לנתונים שיעובדו בתכנית . באופן כללי , אלה סוגי המספרים שאפשר להציג ביחידת מידע שיש בה ת סיביות , כל המספרים הבלתי מכוונים מ0- עד 2 " - 1 כל המספרים המכוונים בין -1 ) ' " £ ) + + ( 2 - לדוגמה נתייחס ליחידת אחסון בגודל של בית אחד 1 תחום המספרים הבלתי מכוונים שניתן לאחסן בבית הוא בין 00000000 2 ל- 11111111 והערך העשרוני הוא בין 0 לבין . 255 אפשר לחשב את המספר העשרוני הגדול ביותר שניתן לאחסן בבית , בצורה הזו : . 2 - 1 = 256 - 1 תחום המספרים המכוונים שניתן לאחסן בבית בשיטת הגודל והסימן הוא בין 01111111 2 ( שהוא המספר החיובי הגדול ביותר ) ל- 11111111 ( שהוא המספר השלילי הקטן ביותר ) והערך עשרוני הוא בין + 127 לבין . ( -128 ) אפשר לחשב את המספרים העשרוניים בצורה הזו המספר הגדול ביותר הוא 2 - 1 = 128 - 1 = 127 המספר הקטן ביותר הוא -2 =-128 שאלה 3 . 14 חשבו את תחום המספרים הבלתי מכוונים ואת תחום המספרים המכוונים , שניתן לאחסן במילה שגו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית