3 . 3 חיבור וחיסור מספרים בינאריים שלמים מכוונים בסעיף הזה נציג פעולות חיבור וחיסור של מספרים שלמים מכוונים . 3 . 3 . 1 חיבור מספרים מכותים נדגים חיבור של מספרים מכוונים ונבחן שני מקרים ן מקרה ראשון - כאשר תוצאת החיבור היא חיובית ; מקרה שני - כאשר התוצאה שלילית . בכל הדוגמאות שנביא נניח כי המספרים הבינאריים הם בני 8 סיביות ( בית . ( בכל הדוגמאות שלהלן , B-1 A מציינים את הערכים המוחלטים של המספרים , ולכן ,-B למשל , מציין מספר שלילי . דוגמה A v ( -B ) 3 . 2 כאשר התוצאה mar . נחבר 23 + ( -13 ) פתרון תחילה נמיר את הערך המוחלט של כל מספר לייצוג בינארי ונרשום אותו באמצעות 8 סיביות : 23 = 00010111 2 13 = 00001101 2 המספר 13 הוא שלילי , לכן נשתמש באלגוריתם להיפוך הסימן בשיטת המשלים לשתיים : -13 = 11110011 2 ביצוע החיבור נתעלם מהסיבית התשיעית שהתקבלה . סיבית זו נקראת נשא סופי ( end-carry ) והיא שקולה להוספת 100000000 לתוצאה , או , במילים אחרות , הוספת המספר אפס לתוצאה . סיבית הסימן היא הסיבית השמינית ; כיוון שערכה 0 היא מציינת שהמספר חיובי , כלומר התוצאה היא : 1010 = 10  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית