3 . 1 חיבור וחיסור מספרים בינאריים בלתי מכוונים חיבור בינארי תהליך החיבור של מספרים מתבצע בצורה דומה בשיטות ספירה מיקומיות שונות . כדי להציג את התהליך , נדגים את פעולת החיבור של שני מספרים עשרוניים , לחיבור שני מספרים אלה מבצעים את הפעולות הבאות 1 א . 14 9 + 5 = 14 גדול מהבסיס , ( 10 ) לכן מפחיתים את הבסיס , ( 14 - 10 = 4 ) כותבים את התוצאה , ( 4 ) ומוסיפים יחידה , ( 1 ) שהיא ה ? שא , ( carry ) לסיכום שתי הספרות הבאות . ב . 5 + 4 + 1 = 10 י— מועברת מחיבור שתי הספרות הקודמות ( 9 + 5 ) 10 שווה לבסיס , ( 10 ) לכן מפחיתים את הבסיס , ( 10 10 = 0 ) כותבים את התוצאה , ( 0 ) ומוסיפים נשא שהוא 1 לסיכום שתי הספרות הבאות . ג . 3 + 2 + 1 = 6 T מועברת מחיבור שתי הספרות הקודמות 6 קטן מהבסיס , ( 10 ) לכן כותבים את התוצאה ( 6 ) ולא מעבירים כלום לחיבור שתי הספרות הבאות . זוהי התוצאה הסופית ( אין ספרות נוספות לחיבור . ( כלומר ? 1 1 604 ( 1 245 1 ( 1 10 359  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית