פרק 3 פעולות אריתמטיות על ייצוג בינארי במחשב בפרק זה נסביר כיצד מייצגים מספרים בינאריים שלמים מכוונים ( כלומר ; בעלי סימן , ( ונסביר כיצד מתבצעות ארבע הפעולות האריתמטיות : חיבור , חיסור , כפל וחילוק עם מספרים בינאריים . מידע זה יאפשר לנו לעקוב אחר ביצוע התכנית , לבדוק את התוצאות שמתקבלות מביצוע החישובים , ובמידת הצורך יאפשר לנו גס לאתר שגיאות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית