2 . 5 ייצוג תמונה תמונה מכילה מידע רב שאפשר להגדירו באמצעות מאפיינים רבים , כגון : בהירות , צבעוניות , ניגודיות , הפרדה וכדומה . יש לייצג במחשב מאפיינים אלה באמצעות הספרות 0 ו1- בלבד . אחת השיטות המקובלות לייצג תמונה במחשב , היא על-ידי חלוקתה ליחידות ציור קטנות הנקראות פיקסליס . ( Picture Element - Pixel ) הפיקסל מכיל את המאפיינים של יחידת הציור הקטנה שהוא מייצג יחד עם הפרמטרים של מיקומה בתמונה . כדי לייצג תמונה במחשב מבצעים שתי פעולות ! תחילה דוגמים את התמונה על-ידי חלוקתה לפיקסלים ו בשלב שני מבצעים כימוי שבו מומר המידע של הפיקסל למספר בינארי . איור 2 . 1 מתאר דוגמה של חלוקת ציור לפיקסלים . כדי להדגים את אופן השימוש בשיטה זו נתייחס רק למאפייני הצבע ותחילה נתאר כיצד אפשר להציג ציור בשני צבעים בלבד : שחור ולבן . איור 2 . 2 מתאר ציור המורכב ממשבצות שחורות ולבנות , שבו כל משבצת היא פיקסל , ולידו מטריצה ( טבלה דו-ממדית ) שבה כל משבצת מייצגת את הצבע של אותו פיקסל בציור המקורי . אפשר להשתמש בסיבית אחת כדי להציג שני צבעים : למשל : 0 מייצג צבע לבן ו1- מייצג צבע שחור . איור 2 . 2 מתאר את טבלת ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית