2 . 2 ייצוג מספרים שלמים בחיי היומיום אנו רגילים להשתמש במספרים המוצגים בשיטה העשרונית . ייצוג מספרים בשיטה העשרונית מבוסס על שיטת הספירה המיקומית , שפותחה על-ידי הבבלים בתקופה שבין 2000 ל3000- לפנה '' ס . ' בשיטת ספירה זו משתמשים באוסף סימנים קבוע , המייצג ספרות , והערך של כל ספרה נקבע על-פי מיקומה במספר . במילים אחרות , לאחר שקובעים מספר כלשהו b בתור בסיס הספירה , מגדירים b סימנים בסיסיים עבור המספרים , b-1 ... , 2 , 1 , 0 שנקראים גם ספרות . ( digits ) בעזרת הספרות הללו ניתן לייצג כל מספר שלם . ערכו של מספר שבסיס הספירה שלו הוא , 13 שצורתו הכללית היא ו 0 n l o a a _ aIt _ 2 .. . a . יינתן על-ידי הנוסחה + ...+ ..+ + a _ b ^ ^ b" + a b" כאשר a { היא אחת מספרות שיטת הספירה , כלומר . 0 < a < b מערכת המספרים הקדומה ביותר שהתפתחה במצרים העתיקה ב3500- לפנה"ס הייתה מערכת מספרים אדיטיבית ( חיבורית . ( במערכת מספרים אדיטיבית , מספר כלשהו b נבחר כבסיס הספירה ונוצרו סימנים בסיסיים עבור החזקות השונות של הבסיס , b ° , b , b , b וכר . לאחר מכן כל מספר נכתב על-ידי צירוף של הסימנים הבסיסיים , כאש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית