2 . 1 מבוא המחשב מעבד יישומים רבים ומגוונים , לדוגמה ו יישומים לעיבוד נתונים מספריים ( עיבוד ציונים של תלמידי בית-ספר , חישובים ועיבוד נוסחאות בפיזיקה וכדומה , ( מעבדי תמלילים המטפלים בטקסטים , משחקים הכוללים הצגת אנימציות וקול , שידורי אינטרנט המעבירים קול ווידאו , ועוד . עלינו לזכור , שכל מגוון הנתונים ביישומים אלו מיוצג בסופו של דבר בייצוג שהמחשב מבין - הוא הייצוג הבינארי . הייצוג הבינארי מכיל רק שני סימנים ( או שתי ספרות ) ; אפס ואחד ; המידע שאנו מייצגים , בין אם זה מספרים , טקסט , תמונה או קול , מומר למספרים המורכבים מרצף של 0 ו . 1- לדוגמה : 100101 או . 1111 הסיבה לשימוש בשיטת ייצוג זו היא י המחשב בנוי מרכיבים אלקטרוניים העשויים להימצא באחד משני מצבים אפשריים בלבד , כגון 1 "יש זרם ברכיב" ( מצב שנהוג לסמנו כ ( 1- או "אין זרם ברכיב" ( מצב שנהוג לסמנו כ . ( 0- כדי לבצע המרה משיטת ייצוג אחת לשיטה אחרת , משתמשים בכללי המרה . לכל ערך המיוצג בשיטה הראשונה , מגדירים כללי ההמרה ערך שיתאים לשיטה האחרת . כללי ההמרה הם מגוונים . לעיתים ניתן לנסח אותם בעזרת נוסחאות ולעיתים בעזרת טבלאות תרגום ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית