1 . 4 הקשר בין יחידות המחשב בסעיף זה נתאר כיצד זורמים הנתונים וההוראות בין המעבד והזיכרון . הקשר בין המעבד לזיכרון מתבצע באמצעות האפיקים ( איו . ( 1 . 4 בכל מחשב יש שלושה סוגים של אפיקים י אפיק הנתונים - ( Data bus ) בו מועברים נתונים והוראות אפיק הכתובות - ( Address bus ) בו מועברות כתובות של תאי זיכרון אפיק הבקרה - ( Control bus ) בו מועבר סוג הפעולה [ קריאה או כתיבה כל אפיק מורכב ממספר תילים " ) חוטי חשמל ( " שבכל אחד מהם מועבר אות חשמלי שהוא חלק מהמידע הזורם באפיקים בין המעבד והזיכרון . כזכור , המעבד פונה לזיכרון כדי לקרוא הוראה או נתון וכדי לכתוב נתונים . בהתאם לכך ניתן להגדיר שני סוגים של מחזורי אפיק . מחזור אפיק היא פעולה אחת של העברת מידע באמצעות האפיקים בין המעבד ליחידת הזיכרון . א . מחזור קריאה לדוגמה , כדי לקרוא הוראה , המאוחסנת בתא שכתובתו היא , 0 המעבד מבצע את הפעולות האלה : המעבד רושם באפיק הכתובות את הערך ; 0 המעבד רושם באפיק הבקרה את סוג הפעולה הדרושה - פעולת קריאה ; ( read ) יחידת הזיכרון מעתיקה את ההוראה המאוחסנת בתא שכתובתו 0 אל אפיק הנתונים המעבד מעביר את תוכן אפיק ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית