1 . 3 מבנה מחשב פשוט ואופן ביצוע ההוראות בשפת מכונה בסעיף זה נגדיר ארכיטקטורה של מחשב פשוט . ארכיטקטורה זו כוללת הגדרה של כמה הוראות מכונה , הגדרת המרכיבים העיקריים של החומרה , והקשרים ביניהם . המחשב שנגדיר מבצע את הפעולות האלה ; חיבור השמה השוואה בין שני מספרים המודל שנציג מוגבל בסוג הפעולות שהוא מבצע , ולמרות זאת נשמרים בו העקרונות עליהם מבוססים מחשבים אמיתיים . נתחיל את תיאור הרכיבים העיקריים של המחשב הפשוט מתיאור של הפעולות הדרושות להרצת תכנית בשפת מכונה . כדי לפשט את ההסברים , במודל של המחשב שאנו מציגים לא נשתמש ביחידות קלט / פלט . בהמשך נראה כי תהליך הביצוע של הוראות קלט / פלט זהה לתהליך הביצוע של הוראות השמה והוראות אריתמטיות . תהליך הביצוע של הוראה בשפת מכונה כולל שני שלבים עיקריים , שלב ההבאה srxnp - ( fetch ) ההוראה ופענוחה שלב הביצוע ( execute ) ההוראה התהליך של ההבאה והביצוע נקרא גם "מחזור הבאה-וביצוע . "  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית