1 . 2 מודל מופשט של מחשב המחשב הוא מערכת מורכבת מאוד המיועדת למשתמשים רבים , שלכל אחד מהם צרכים מגוונים . באיור 1 . 2 מוצג מודל המתאר רמות שונות של הפשטה של המחשב . בכל רמה מתייחסים לתיאור מופשט ( אבסטרקטי ) של הפעולות המתבצעות באותה רמה , בלי להיכנס לפרטים כיצד ימומשו פעולות אלה , מפני שקיימת רמה נמוכה יותר שתפקידה לטפל במימוש הפעולות . ברמה העליונה , רמה , L 6 המשתמש ביישומי מחשב ( כמו משחקים , מעבד תמלילים , תוכנה לניהול משרד ) מתקשר עם המחשב באמצעות ממשק משתמש הכולל בדרך-כלל תפריטים , כפתורים וצלמיות . המשתמש מתעניין בפעולות שהיישום מאפשר לו והוא מניח כי קיימת שכבה נמוכה יותר , רמה , L 5 שבאמצעותה יוגדרו הפעולות של היישום . להגדרת הפעולות שברמה , L 5 המתכנת משתמש בהוראות בשפה עילית כלשהי , והוא מניח שקיים , בשכבה נמוכה יותר , מנגנון כלשהו שתפקידו להוציא לפועל את ההוראות ולבצען . המנגנונים שקיימים ברמה נמוכה יותר , רמה , L 4 התומכים בתכנית ומאפשרים את הרצתה , הם מערכת ההפעלה ומהדר המתאים לשפה שבה הוא נכתב , שתפקידו לתרגם את התכנית לשפת מכונה . חלקים רבים ממערכת ההפעלה כתובים בשפת עי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית