המרכז הישראלי לחינוך מדטי-םכנולוגי fHii זה & לי 0 T vn > האתיברסיםה הפתוחה בית הס 9 ר לטכנולוגיה המרכז לטכנולוגיה חינוכית ( מם ' ח ) מבוא למעונות מחשב ואסמבל * אישור משרד התינוך אישור מ ' 0 נ 4127 /  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית