נספחב ריכוז נתונים של רכיבים אלקטרואופטיים שימושיים הדרושים לביצוע הניסויים והפרויקטים שבספר הערה j כל הרכיבים הם בקוטר של 1 ז 11 ת 5 יחידות קצה לסיב אופטי הערה ! היחידות המופיעות בטבלאות 3 ו4- מתאימות לחיבור לסיב פלסטי מסוג . ESKA קוטר הסיב , 1 mm קוטר חיצוני N . A = 0 . 47 2 . 2 mm נתונים אופייניים של סיב אופטי Typical fiber optic Specification Table  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית