נספח א עקרון הפעולה של מעגל PLL באיור א 1 מסורטט שוב מבנה עקרוני ומבנה מפורט יותר של מערכת PLL המשמשת לגילוי אות FM ( נציין כי זה אינו השימוש היחיד של . ( PLL-n נשאלת השאלה : כיצד גורמים ל / 00- י לייצר אות חילופין שתידרו יהיה זהה לזה של אות המבוא < PLL-n מורכב משלושה רכיבים : . 1 גלאי מופע - שהוא למעשה ערבל של שני האותות . הערבל , למעשה , כופל את שני האותות זה בזה . . 2 מסנן מעביר נמוכים , LPF ) שרוחב הפס שלו צר ביותר , ולמעשה הוא מעביר רק את תדר אפס , כלומר - VCO . 3 . ( DC שתואר לעיל . המערכת מחוברת כחוג משוב , כאשר vco-n נמצא בחוג המשוב . לצורך ההסבר , נניח כך : נניח שלאות FM-rr יש תדר קבוע , . / תדר המוצא מן VCO-n הוא / om נניח VCO-rw מייצר אות סינוסואידלי . ללא הוספת אות שמע לרמת מתח ההיסט , התדר במוצא VCO-n יהיה שווה לתדר הגל הנושא , כלומר . / = f c ( כמתואר באיור . ( 3 . 2 נתאר בתחילה את הרקע המתמטי לפעולת . PLL-n נתייחס לתיאור PLL-n  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית