פרויקט 2 שידור אות חוזי באמצעות סיב אופטי מבוא בפרויקט זה נבנה מערכת לשידור ולקליטה של אות חוזי באמצעות סיב אופטי . המערכת מורכבת משלושה חלקים : . 1 משדר סיב אופטי - הממיר אות חוזי חשמלי לאות אופטי . . 2 סיב אופטי - המעביר את האות האופטי מן המשדר למקלט . . 3 מקלט סיב אופטי - הממיר אות אופטי לאות חוזי חשמלי . מצלמת חוזי מחוברת למבוא המשדר , וצג ( Monitor ) מחובר למוצא המקלט . רקע עיוני בתקשורת של סיבים אופטיים , אותות אור מחליפים את האותות החשמליים . אפשר לשדר אותות אופטיים בתחום רחב של אורכי גל . בחלק מן המקרים - בעיקר לטווחי שידור קצרים - משתמשים באור נראה . ברוב המקרים - לטווחי שידור בינוניים וארוכים ובקצבים מהירים יותר - משתמשים באור תת-אדום . בפרויקט זה נשתמש באור נראה . באיור 2 . 1 מתואר תרשים מלבנים של המערכת שבפרויקט . בפרויקט נבנה את המשדר ואת המקלט , ונחברם לסיב אופטי , למצלמה ולצג . המשדר באיור 2 . 2 מסורטט מעגל המשדר האופטי שנבנה במסגרת הפרויקט הנוכחי . המשדר מורכב ממעגל דוחף ומדפ"א . אות המבוא למשדר , שהוא אות חוזי , מחובר לנקודה n המגבר הוא מגבר טרנזיסטורי דו-דרגתי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית