ניסוי 6 דיודה פולטת אור ( דפ"א : ( תכונות ושימושים מבוא בניסוי זה נכיר את התכונות והשימושים העיקריים של דפ"א . מטרות הניסוי מדידת ההספק האורי בדפ '' א . מדידת זמני מיתוג של דפ"א מהירה . מדידת זווית הקרינה של דפ"א . רקע עיוני דיודה פולטת אור ( בקיצור דפ"א , ( ובשמה האנגלי - Light Emitting Diode ( LED ) - היא רכיב חשוב בתקשורת אלקטרו-אופטית . רכיב זה הופך אות חשמלי ( זרם ) לאור המועבר לסיב אופטי , כמתואר באיור . 6 . 1 התכונות של הדפ"א משפיעות על הביצועים של מערך התקשורת האופטי . הדפ"א , כאמור , היא רכיב מוליך למחצה ההופך זרם לאור , ובניגוד לדיודת לייזר - האור שהדפ"א מפיקה אינו קוהרנטי . בתהליך יצירת האור נוצר גם חום , אם כי זה מועט בהשוואה לחוס שנורת להט מפיקה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית