ניסוי 5 השפעת אופן האיחוי של סיבים אופטיים על האות הנע בסיב מבוא בחלקו הראשון של הניסוי נבדוק כיצד עוצמת האות בסיב משתנה , כאשר מאריכים את הסיב הקיים על-ידי חיבור או איחוי בינו ובין סיב נוסף . בהמשך נבדוק כיצד אופן האיחוי בין שני הסיבים משפיע , אף הוא , על עוצמת האות בסיב . בחלקו השני של הניסוי נבדוק את השפעת המרחק של מקור האות מקצה הסיב על עוצמת האות המתקדם בסיב . מטרות הניסוי בדיקת השתנות עוצמת האות בסיב כאשר מאריכים את הסיב באמצעות איחוי לסיב נוסף . בדיקת השפעת אופן האיחוי על עוצמת האות המתקדם בסיב . בדיקת השפעת מרחק מקור האות מקצה הסיב על עוצמת האות המתקדם בסיב . רקע עיוני בחלקו הראשון של הניסוי נבדוק את ההשפעה של אופני החיבור השונים בין סיבים אופטיים על הפסדי אותות האור בסיב . האיחוי בין שני סיבים חייב להיעשות כך שייגרמו הפסדים מזעריים לאות הנע בסיב עקב האיחוי . אם שני קצות הסיב המאוחים אינם מכוונים כראוי תהיה 'בריחת' אור בנקודת האיחוי וייגרמו הפסדים ניכרים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית