ניסוי 4 הנחתה ונפיצה בסיב אופטי מבוא תנועת האור בסיב מלווה בכמה תופעות פיזיקליות הגורמות להחלשת האות ולעיוותו . אורכו של הסיב הוא מאפיין חשוב במערכת תקשורת המבוססת על סיבים אופטיים , ככל שהסיב ארוך יותר , נחלש ומתעוות האות הנע בו . סיבים העשויים זכוכית , העובדים באופן יחיד , מתאפיינים בהנחתה ובנפיצה נמוכים ומאפשרים שליחת אות למרחקים גדולים ביותר ללא עיוות האות ואיבוד עוצמתו , אולם מחירו של סיב זכוכית הוא גבוה . סיב עשוי פלסטיק מתאפיין בעלות נמוכה לק"מ סיב , אך הוא בעל הנחתה ונפיצה גבוהים , הגורמים לכך שהשימוש בו מוגבל למרחקים קצרים בלבד , למשל ברשתות מקומיות . במסגרת ניסוי זה נבדוק את תופעת ההנחתה בסיב פלסטי רב-אופני , ונדמה את תופעת הנפיצה בסיב זכוכית . מטרות הניסוי מדידת ההנחתה של כמה סיבים ביחידות של dB / km כתלות בפרמטרים האלה : אורך הסיב ואורך הגל של האור הנע בסיב . השוואה בין התוצאות של מדידת ההנחתה ובין הערכים הנקובים של ההנחתה . הדמיה של תופעת הנפיצה בסיב זכוכית כתלות בפרמטרים המשפיעים על הנפיצה : אורך הסיב , אורך הגל שהאות משודר בו והרוחב של תחום השידור של מקור האור .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית