מבוא ספר ניסויים ופרויקטים זה עוסק בעקרונות שמערכות תקשורת אלקטרואופטיות מבוססות עליהם : . 1 עקרונות אופטיים של הולכת האור בסיב . 2 מאפיינים של סיב אופטי . 3 תכונות אופטיות וחשמליות של מקורות אור ( משדרים ) . 4 תכונות אופטיות וחשמליות של חישניי אור ( מקלטים ) . 5 עקרונות צימוד של משדרים ומקלטים לסיב האופטי . 6 הכרה של מערכות שידור וקליטה אלקטרואופטיות הגדרת סביבת העבודה לשם ביצוע הניסוי העוסק בעקרונות האופטיים נשתמש בשולחן אופטי סובב שמידת סיבובו נמדדת במעלות , בפנס לייזר כמקור אור , במראה ובחצי דסקה שקופה . לשם ביצוע הניסויים העוסקים במאפייני הסיב ובתכונות אופטיות של מקלטים ומשדרים נזדקק למקורות אור בצבעים שונים , למקלטים מסוגים שונים ( חלק מהמשדרים ומהמקלטים יהיו אביזרים ייעודים למערכות תקשורת אלקטרואופטיות ) ולסיבים מסוגים שונים באורכים שונים . לשם ביצוע המדידות נידרש למד אור , למחולל דפקים , לספק כוח למתח ישר , לרבמודד ולמשקף תנודות . לשם ביצוע הניסויים הקשורים בהכרת מערכות שידור וקליטה נידרש , מעבר לציוד הקודם , למחולל שמע . כללים לטיפול בסיבים אופטיים מעבר לכללי הזהירות השגרתיים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית