משרד החינוך האגף ל 1 זמו 1 ול 9 יתוח תמיווו לימוזיס המרכז לטכנולוגיה חינוכית ( מם ' ח ) מעוכות תקשורת תקשורת אלקטרואופסית ניסויים ופרויקטים המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוני munn mav an האוניברסיטה ה 3 תוחה בית הספר לטכנולוגיה כתיבה צבי אזיה שאול זרצקי עריכת לשון לימור וייסמן רביד הפקה אוהד רשף אביבה אבידן  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית