נספחג דפים המשמשים לניסוי העברת הפקס ( נמצאים באתר המגמה ) א . ב . דף זה נועד לבדוק את השפעת גודל הפרטים בדף על זמן השליחה שלו בפקס . דף זה נועד לבדוק את השפעת גודל הפרטים בדף על זמן השליחה שלו בפקס . ג .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית