נספחב קובצי תמונה וטקסט לבדיקת ההפרדה בתמונה הדחוסה ( נמצאים באתר המגמה ) 36 שורה זו משמשת לבדיקת השפעת הדחיסה 32 שורה זו משמשת לבדיקת השפעת הדחיסה 28 שררה זו משמשת לבדיקת השפעת הדחיסה 24 שורה זו משמשת לבדיקת השפעת הדחיסה שורה זו משמשת לבדיקת השפעת הדחיסה 20  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית