פרויקט 3 העברת אות חוזי מאופנן FM באמצעות אור בסיב אופטי ובאוויר בפרויקט זה תבנו ותבדקו מערכת להעברת אות חוזי באפנון FM באמצעות גלי אור . משדר המערכת מבוסס על - ( Voltage Controlled Oscillator ) VCO מתנד מבוקר מתח , שאות החוזי הוא המתח המבקר אותו , כך שבמוצא המתנד מתקבל אות חוזי באפנון . FM האות המאופנן מחובר לממיר מאות חשמלי לאות אור , כדוגמת המערכת של פרויקט . 2 האות המאופנן משודר דרך סיב אופטי , או דרך האוויר אל המקלט ( במסגרת הפרויקט תציעו ניסויים שישוו בין שתי דרכי מעבר אלה של האות . ( מקלט המערכת מורכב מגלאי הממיר את אות האור המאופנן לאות חשמלי . גילוי אות החוזי נעשה באמצעות מערכת ( Phase Locked Loop ) PLL שעל אופן פעולתה נרחיב בהמשך . לאחר הגילוי , אות החוזי מחובר למשגוח ובו מתקבלת התמונה המשודרת . במסגרת הפרויקט תציעו מערך בדיקה שישווה בין ביצועי המערכת בפרויקט הקודם ( פרויקט ( 2 לפרויקט הזה . מבוא עיוני אפנון FM התבוננו בחלק א של איור . 3 . 1 תוכלו לראות בו אות סינוס ואות מידע ; את אות הסינוס נכנה אות נושא ( Carrier ) ונסמנו ; c (/) את אות המידע נסמן . x { t ) כאשר תנופת האות ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית