ניסוי 8 בדיקת שיטות לדחיסת תמונות מטרות הניסוי . 1 התנסות בהשפעת דחיסת התמונה על איכות התמונה ו . 2 הכרת יחסי הדחיסה האופייניים לשיטות הכיווץ האלה 0 1 דגימה מופחתת ( הקטנת מספר הפיקסלים המרכיבים את התמונה Run Length Encoding o JPEG 2000 o JPEG o GIF 0 ( . 3 מדידת הירידה באיכות התמונה כפונקציה של יחס הדחיסה ; A מדידת ההשפעה שיש לתכולת הפרטים בדף על מידת הדחיסה שלו , ולכן על הזמן הנדרש לשליחתו בפקס .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית