ניסוי 7 תכונות הצג מטרות הניסוי . 1 הכרת המבנה של פיקסל צבעוני ; . 2 הדגמת יחסי ההארה בפיקסל צבעוני במהלך הצגת צבעים שונים ! . 3 השוואת צפיפות הפיקסלים בין צג מחשב למרקע טלוויזיה ; . 4 השוואת ההפרדה בפועל בין צג מחשב למרקע טלוויזיה . רקע עיוני הצגים הנפוצים ביותר כיום מבוססים עדיין על שפופרת התמונה . ואולם , עולם הצגים עובר בשנים האחרונות מהפכה שקטה , בכמה כיוונים י הגדלת שטח התצוגה - צגים בגודל ( אלכסון ) של מטר ויותר נפוצים היום למדי . מדובר הן במקלטי טלוויזיה גדולים 29 " ) ויותר ) והן במקרני מסך . מעבר לצגים שטוחים ודקים - שניתן לתלותם על הקיר כמעין תמונה . קיימים כמה סוגים של צגים שטוחים ; המקובל ביותר כיוס הוא צג גביש נוזלי . ( Crystal Display Liquid ) LCD עיקר השימוש בצגים כאלה הוא עדיין במחשבים ( בעיקר במחשבים נישאים . ( קיימים סוגים נוספים של צגים שטוחים , כדוגמת צג הפלזמה ( שהוא עדיין יקר יחסית כיום . (  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית