6 ניסוי ערוץ החוזי מטרות הניסוי . 1 הכרת התלות של עומק האפנון של אות החוזי ברוחב הפס של ערוץ החוזי . . 2 הכרת התלות של ההפרדה בתמונה ברוחב הפס של ערוץ החוזי . רקע עיוני אפנון אות חוזי על גל נושא כדי לשדר ביעילות את אות הטלוויזיה , שיטת האפנון צריכה לענות על הדרישות הבסיסיות האלה : יעילות ספקטראלית גבוהה - בתהליך האפנון , האות המאפנן ( אות החוזי + אות השמע ) יוצר גל נושא מאופנן . ניתן לראות זאת באיור 6 . 1 להלן . הגל הנושא המאופנן תופס מקום על ציר התדרים . מקום זה הוא רוחב הפס של הערוץ המאופנן . מאחר המשאב הספקטראלי הוא משאב נדיר , שואפים שרוחב הפס של הערוץ המשודר יהיה מצומצם ככל האפשר . ככל שיהיה מצומצם יותר , כך ניתן יהיה לשדר ערוצים רבים יותר בוזמנית בתחום התדרים שהוקצה לשידור ( רדיו או טלוויזיה . ( ואולם , ברור שרוחב הפס של הערוץ תלוי ברוחב הפס של האות המקורי , המאפנן . ככל שהאות המאפנן רחב פס יותר , כך יידרש ערוץ רחב יותר לשם שידור המידע . החוכמה היא לשמור על יחס נמוך ככל האפשר בין רוחב הפס של האות המאפנן ( אות החוזי + אות השמע ) לבין רוחב הפס של הגל הנושא המאופנן . כאשר יחס זה נמו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית