ניסוי 4 שיטותייצוג והרכבה של צבע מטרות הניסוי . 1 הרכבה כמותית של צבעים משלושת צבעי היסוד , בשיטת . 2 RGB הכרת שלושת מאפייני הצבע המשמשים בשידורי הטלוויזיה ; גוון , ( hue ) בהיקות ( luminance ) ורוויה . ( saturation ) שיטה זו קרויה . 3 ; HSL הכרת הקשר בין ייצוגי . 4 ; RGB-1 HSL הרכבת צבעים בשיטת . HSL רקע עיוני ספקטרום האור הנראה אחד הפרמטרים המאפיינים את גלי האור , כמו כל גל אלקטרומגנטי , הוא התדר . התדר קובע את תחושת הגוון של הצבע . כדי שאור ייראה לנו כחול , התדר שלו חייב להיות שונה מזה של אור הנראה לנו למשל צהוב . מקור האור העיקרי על-פני כדור הארץ הוא השמש , והאור שהיא מקרינה מכונה אור לבן . האור הלבן מכיל תערובת של כל צבעי הקשת . פירוש הדבר שאור השמש מכיל גלים אלקטרומגנטיים בעלי תדרים שונים . כדי להיווכח בעובדה זו די להעביר את אור השמש דרך מנסרה עשויה זכוכית , כמתואר באיור . 4 . 1 אם נטיל את האור העובר דרך המנסרה על מרקע לבן - יופיעו עליו פסים בכל צבעי הקשת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית