ניסוי 2 בניית תמונהמפיקסלים מטרות הניסוי . 1 הכרת הדרך לבניית תמונה מפיקסלים ; . 2 השפעת כמות הפיקסליס על איכות התמונה ; on . 3 ' ^ pp ^ n pniv" : ivyinn n . 4 השפעת עומק הפיקסל על איכות התמונה ; . 5 המחשת משפט הדגימה של נייקוויסט . רקע עיוני תמונה אלקטרונית , בנויה מפיקסלים , ובפרט , תמונה ספרתית בנויה מפיקסלים . כל פיקסל הוא למעשה מספר , אשר מייצג את הבהירות ואת הצבע של התמונה באותו מקום ( נקודה . ( בהקשר זה , שלושה פרמטרים עיקריים קובעים את איכות התמונה ;  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית