ניסוי 1 רגישות העין לתנועה מטרות הניסוי . 1 מדידת ההפרדה המרחבית של העין ו . 2 הכרת שימוש למגבלה זו של העין . 3 ; halftone - מדידת ההיענות היחסית של העין לצבעי היסוד השונים . 4 \ הדגמה של הרכבת צבעים משלושת צבעי היסוד . 5 ; ( RGB ) מדידת קצב התמונות המינימלי שבו העין מתחילה לראות רצף . רקע עיוני כיצד פועלת העין העין היא מכשיר ההדמיה החזותית של גוף האדם , וביצועיה מפתיעים בטיבם . לאופן שבו פועלת העין יש השלכות מרחיקות לכת על פעולתן של מערכות תקשורת חזותית . לכן , נלמד תחילה על היבטים שונים הנוגעים לפעולת העין . נתחיל בהכרת מבנה העין , ולאחר מכן נראה כיצד מתמודדת העין עם היבטים שונים של פעולת הראייה . מבנה העין העין מוסרת למוח את התמונה שהיא רואה בצורת אות חשמלי . מבחינה זו , פעולת העין דומה מאוד לפעולת המצלמה האלקטרונית . החלקים העיקריים בעין הם הקרנית , העדשה והרשתית ( ראו איור . ( 1 . 1 הקרנית היא קרום מגן שקוף , הנמצא בקדמת העין . העדשה , כפי שמעיד שמה , היא גוף אופטי בעל שני משטחים קמורים ומקדם שבירה גבוה במקצת מזה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית