מבוא תחוס התקשורת החזותית עבר מהפכה בעשור האחרון , והוא ממשיך ועובר שינויים מפליגים כיום . כמה מן הדוגמאות המוכרות יותר הן : מקלט הטלוויזיה , מכשיר ה-ס / יס , צג המחשב , המצלמה הדיגיטלית ומצלמת החוזי . לאור הנוכחות המשמעותית של מכשירים אלה בכל מקום יש חשיבות רבה להתנסות בעקרונות שעליהם מבוססת תקשורת זו . ספר זה , המכיל ניסויים ופרויקטים , מאפשר לתלמיד / ה להתנסות בעקרונות ובמערכות שעליהן מבוססות הפעולות של מערכות תקשורת חזותית . הניסויים עוסקים , בין השאר , בתכונות העין , בהרכבת תמונה צבעונית ובמאפייני תמונה צבעונית , בבדיקת פעולת דחיסה על תמונה ובפעולתה של מצלמת חוזי . הפרויקטים עוסקים בתכנון ובנייה של מערכות שידור וקליטה של אות חוזי ומאפשרים לתלמידים להוסיף ולשנות את המערכות . כל אחד מן הניסויים והפרויקטים בספר מכיל מבוא עיוני , הכולל דוגמאות פתורות ושאלות הכנה שנועדו לפתרון עצמי . הבנת הדוגמאות ופתרון שאלות ההכנה לפני ביצוע הניסוי חיוניים להבנה מלאה של הניסויים והפרויקטים המבוצעים . לימוד פורה ומהנה צוות הפיתוח  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית