מבוא לתקשורת חזותית ניסויים ופרויקטים פיתוח ניסויי התכנה ובתיבת הניסויים- ד"ר זאב ויסמן פיתוח ניסויי החומרה והפרויקטים - שאול זרצקי כתיבת הפרויקטים - צבי אזיה קריאה והערות - צבי אזיה שאול איתי ישראל זילברשטיין צבי סנדר עריכה מדעית - שמחה גילעם עריכה לשונית - אילנה גולן הפקה - אביבה אבידן איורים - איה אזיה עיצוב עטיפה - אבי חתם מק"ט 1043818 jnw המרכז לטכנולוגיה ™* חינוכית ( מטח ) משרד החינוך התרבות והספורט המעוקל למדע ולטכנולוגיה <> האוניברסיטה הפתוחה 00 בית ה 0 פר לטכנולוגיה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית