מפתח העניינים תחילה רשומים הנושאים והשמות בעברית , ואחר-כך באנגלית ( ובלטינית , ( ולבסוף מופיעות אותיות יווניות . ר ' – קיצור המילה " ראה " ( או " ראי . (" עברית א אורך גל 47 אות 84-78 AM אות 180-151 FM אות אנלוגי ר ' אות תקבילי אות אקוסטי 195 אות מאופנן 74 אות מאפנן 90 , 84-78 כללי 82 סינוסואידלי 79 אות מידע 209 אות סינוסואידלי 29-27 חיבור אותות 30 פירוק אותות לרכיבים 32 אות דיבור ר ' אות שמע אות ספרתי 244-203 אות ריבועי 35 אות שמע 27-25 אות תקבילי 209 ר ' גם אות , AM  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית