שאלות חזרה לפרק 4 שאלה 4 . 1 חברת טלפונים המשתמשת בקווי E 3 ו E 4- לחיבור בין המתגים השונים ברשת , שוקלת להחליף את התשתית ל- SDH על בסיס קווי – . STM-1 כמה שיחות אפשר להעביר בקו – ? E 3 כמה שיחות אפשר להעביר בקו – ? E 4 כמה קווי , E 3 לכל היותר , אפשר להעביר דרך – ? STM-1 כמה קווי , E 4 לכל היותר , אפשר להעביר דרך ? STM-1 שאלה 4 . 2 לקוח מסחרי התקין מרכזיה המטפלת ב300- שלוחות פנים ו30- קווי חוץ . עובד ממוצע בחברה מנהל ארבע שיחות חוץ באורך ממוצע של חמש דקות , ביום עבודה בן שמונה שעות . באיזה אחוז , בממוצע , החברה מנצלת את קווי החוץ שברשותה ? שאלה 4 . 3 בנתוני השאלה הקודמת , אם החברה מנצלת את קווי החוץ שלה ב , 70 % - והאורך של שיחה ממוצעת יגדל לשש דקות , כמה שיחות , בממוצע , יוכל כל עובד לנהל ביום עבודה אחד ? שאלה 4 . 4 חברת שירות מתקינה מרכזייה במחלקת שירות הלקוחות שלה . החברה מעסיקה 100 מוקדנים . הנח שבשעת עומס מוקדן אחד עונה ל12- שיחות , שמשך כל אחת מהן שלוש דקות . החברה מעוניינת לנצל 70 % מקווי החוץ שלה , לכל היותר . כמה קווי חוץ על החברה לרכוש ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית