4 . 4 תמסורת בין-מתגית 4 . 4 . 1 מבוא בפרק הראשון ראינו כי רשת הטלפונים המודרנית מורכבת מארבעה מרכיבים עיקריים : א . המנוי – בקבוצה זו נכללים המנוי הביתי והמנוי העסקי כאחת ב . המעגל המקומי על סוגיו השונים ( תשתיות פיסיות ואלחוטיות ) ג . מערכת המיתוג ד . התמסורת בין המתגים . בפרק הזה נכיר את רשת התמסורת בין מתגי הרשת . רשת התמסורת בין מתגי הרשת אחראית להעברה של מספר גדול ביותר של שיחות טלפון בין מתגי הקצה ומתגי המעבר . נוסף על השיחות עצמן , המתגים מעבירים גם את האיתותים הנדרשים להקמת שיחות הטלפון ולניהולן , אבל ברור שנפח האיתותים קטן בהרבה מן הנפח של שיחות הטלפון . כזכור , רשתות הטלפון הן ספרתיות , לכן כל המידע המועבר ברשת התמסורת הבין-מתגית הוא מידע ספרתי . בפרק הזה נתאר את שתי השיטות העיקריות למימוש תמסורת הבין-מתגית הנפוצות כיום : א . רשתות תמסורת בריבוב א-סינכרוני ב . רשתות תמסורת סינכרוניות . כמו כן נזכיר את השימוש שנעשה בשנים האחרונות ברשתות ATM למטרה הזאת , ואת המגמה הקיימת כיום להכניס את טכנולוגיית הIP- לרשת הבין-מתגית .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית