4 . 2 רשת הגישה 4 . 2 . 1 מבוא בפרק הקודם למדנו שרשת הטלפונים המודרנית מורכבת מארבעה מרכיבים עיקריים : א . המנוי הביתי והמנוי העסקי ב . המעגל המקומי על סוגיו השונים ( תשתיות פיזיות ותשתיות אלחוטיות ) ג . מערכת המיתוג ד . התמסורת בין המתגים בפרק הזה נכיר את המעגל המקומי – ( Local Loop ) קטע הרשת המחבר בין בית הלקוח ובין המתג של חברת הטלפונים . יש שקוראים לקטע הזה של הרשת רשת הגישה , ( Network Access ) כי דרכו המנוי ניגש אל הרשת , ויש שקוראים לו המייל האחרון , ( Mile The Last ) כי האורך הממוצע של הקו המחבר בין בית המנוי ובין מתג הספק הציבורי ( בארה " ב ) הוא מייל אחד 1 . 6 ) ק " מ . ( בשנים האחרונות חלו שינויים רבים במעגל המקומי . בעבר , המעגל הזה היה עשוי זוג חוטי נחושת בלבד , ואילו בעשור האחרון נוספו לו גם סיבים אופטיים , כבלי טלוויזיה וטכנולוגיות אלחוטיות שונות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית