4 . 1 המנוי 4 . 1 . 1 מבוא כזכור מן הפרק הקודם , רשת הטלפונים המודרנית מורכבת מארבעה מרכיבים עיקריים : א . יחידת הקצה בבית המנוי – בקבוצה זו נכללים המנוי הביתי והמנוי העסקי כאחת ( מנוי עסקי הוא משרד או מפעל , שמותקן בו מתג פרטי , אשר אליו מחוברים מכשירי הקצה . ( ב . המעגל המקומי לסוגיו השונים ( תשתיות פיזיות ותשתיות אלחוטיות . ( ג . מערכת המיתוג . ד . התמסורת בין המתגים . בפרק הזה נכיר את המנויים הביתיים והמנויים העסקיים של רשת הטלפון המודרנית . 4 . 1 . 2 המנוי הביתי במרבית הבתים בעולם מותקן מכשיר טלפון אנלוגי פשוט . מאמצים שנעשו בעבר בכמה מדינות לעודד את השימוש במכשירי טלפון ספרתיים במגזר הביתי נחלו כישלון , בעיקר בשל מחירם הגבוה של המכשירים , לכן פלח השוק של המכשירים האלה הוא זניח לחלוטין . קווי הטלפון לבתי המנויים נחלקים לשני סוגים עיקריים :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית