פרק 4 טלפוניה ספרתית בפרק הזה נכיר את הטכנולוגיות הקיימות ברשתות הטלפון המודרניות , ונזכיר בקצרה את ההתפתחויות הצפויות בשנים הקרובות . רשת הטלפון הציבורית – תיאור כללי רשת הטלפון הציבורית ( PSTN – Public Switched Telephone Network ) מבוססת על ארבע תת-מערכות עיקריות : א . יחידת הקצה – טלפון , מודם , פקס וכו . ' המכשירים המשמשים יחידות קצה הם בדרךכלל מכשירים אנלוגיים , המחוברים למרכזייה באמצעות זוג חוטי נחושת . ב . המעגל המקומי – ( Local Loop ) ערוץ התקשורת בין המנוי ובין רשת הטלפון . הערוץ הזה יכול להיות כבל נחושת , סיב אופטי , כבל טלוויזיה רב-ערוצי או ערוץ אלחוטי מסוגים שונים . ג . מערכת המיתוג – מערכת מתגים , שממתגים את השיחות בין המנויים . המתג הוא הלב של רשת הטלפון – כל שיחת טלפון בין שני מנויים עוברת דרך מתג אחד לפחות . המתג מטפל בכל התהליכים המאפשרים את השיחה , מהקמת השיחה עד סיומה , כולל שירותים שונים ( כגון שיחה ממתינה . ( המתגים מעבירים ביניהם את נתוני הקול המרכיבים את השיחה , ומידע ניהולי אודותיה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית