3 . 5 טכנולוגיות ה "– Line Digital Subscriber ) DSL- קו מנוי ספרתי (" 3 . 5 . 1 טכנולוגיות הDSL- הDSL- היא קבוצת טכנולוגיות גישה לאינטרנט מהיר . טכנולוגיות הDSL- פותחו ויצאו לשוק בשנות ה90- של המאה ה , 20- כאשר היה ברור לכל כי הטכנולוגיות של שימוש במודמים רגילים לא עונות יותר לדרישות המשתמשים המבקשים קצבים מהירים יותר ויותר . המודם הרגיל מוגבל לקצב מרבי של כ30- קסל " ש . תקן V . 90 הגדיל מעט את הקצב להעברת נתונים אל המשתמש ל56- קסל " ש . ה , ISDN- שהופיע בסוף שנות ה80- של המאה ה , 20- הכפיל את הקצב והביא אותו ל144- קסל " ש . כל זה היה רחוק עדיין מלאפשר העברת מידע חוזי ואפליקציות בתחום החוזי למשתמשים . מאידך התברר שהחלום של חיבור סיבים אופטיים ( שמחירם אמנם ירד משמעותית ) לכל בית ובית עדיין רחוק . חברות התקשורת שהשקיעו הון עתק בתשתיות הנחושת לא היו מוכנות לזרוק את השקעתם לפח , וחיפשו דרכים לשימוש הפוטנציאל הקיים של חוטי הנחושת . הרעיון הכללי של טכנולוגיות הDSL- הוא לאפשר למנוי לנצל את ההתפתחויות הטכנולוגיות החדשות , כדי לשלב את השירותים הקיימים , כגון טלפון ופקס , עם אינטרנט מהיר על תשת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית