3 . 4 המודם ( MODEM ) השם מודם הוא קיצור של שתי מילים : , MODULATOR-DEMODULATOR ובעברית : אפנן-גלאי . התפקיד העיקרי של מודם הוא לאפנן את המידע הספרתי היוצא מהמחשב למידע אנלוגי המשודר לקו , ולגלות את המידע האנלוגי המגיע בקו מהקצה המרוחק , למידע ספרתי המיועד למחשב . תאור עקרוני של תקשורת בין מחשבים באמצעות מודם הובא באיור . 3 . 3 המודם משולב היום בכל מחשב ביתי ומאפשר לנו לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני , לגלוש באינטרנט ולהוריד קבצים ולבצע משימות דומות של העברת מידע בין מחשבים , במסגרת קבוצה סגורה ( ארגון ) ובין משתמשים בודדים . מאז הופיעו המודמים הראשונים בשנות ה60- של המאה העשרים , חלו בהם שינויים רבים , המתבטאים בקצב , טווח ואפשרויות הבקרה על המודם . הופיעו תקנים חדשים כפי שהתחייב מהשינויים . טבלה 3 . 4 מראה את התפתחות המודם האנלוגי מתחילת דרכו . במשך השנים הוגדרו תקנים של יצרנים מובילים ושל קבוצות בינלאומיות האחראיות לתקנים כאלה , המגדירים את המאפיינים , התכונות והמגבלות של שימוש בטכנולוגיות השונות לצורך תקשורת באמצעות המודם . בטבלה מופיעים רק חלק מהתקנים ושיטות המפתוח . לא ניתן להביא כאן א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית