3 . 3 שיטת הQAM- אחת השיטות שזכתה לשימוש נפוץ היא שיטת ה . ( Quadrature AmplitudeModulation ) QAM- בשיטה זו משתמשים במפתוח התנופה ובמפתוח המופע במשולב , כפי שיוסבר בהמשך . מספר האפשרויות מצוין בשם השיטה בצורת QAM 256 , QAM 128 , QAM 64 , QAM 32 , QAM 16 , QAM 4 וכו . ' שיטת הQAM- מיושמת בהצלחה במערכות רדיו מיקרוגל ובמודמים אנלוגיים , העובדים בקצב גבוה ובמודמים . ADSL שיטת הADSL- תוסבר בהמשך הפרק . אם נתאר את מצבי הQAM- האפשריים במפה , בדומה למתואר באיור 3 . 11 א נוכל להניח שכל מצב או סמל בQAM- הוא וקטור בעל תנופה ומופע . ככל שמספר המצבים האפשריים גדל , ההפרש בין שני מצבים ( סמלים ) קרובים קטן ( הפרש המופע והפרש התנופה . ( המשמעות היא שהדרישה ליחס האות לרעש הנדרש מהתווך גדל ככל שגדלה כמות הסמלים . במילים אחרות ככל שיש יותר אפשרויות לאפנון נדרש תווך " נקי " יותר מרעשים . אפשר לראות זאת בטבלה הבאה . , ( Bit Error Rate ) BER בעברית " קצב הסיביות השגויות " הוא מדד לטיב הערוץ . BER = 10 פירושו סיבית אחת שגויה לכל 10 סיביות . בפועל מודדים את טיב הערוץ על-ידי משלוח סדרה ידועה מראש מקצה אחד של ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית