3 . 1 שיטות מפתוח בסיסיות בפרקים הקודמים למדנו שאות נושא מידע הוא אות מאופנן מסוג אפנון תנופה ( AM ) או אפנון תדר . ( FM ) המידע המשודר הוא אות אנלוגי . כיצד מאפננים גל נושא במידע ספרתי ? כדי לענות לשאלה זו עלינו להבין את מהות הבעיה . ניתן לבטא אות סינוס באמצעות הביטוי . A sin (? t + ?) : ניתן לרשום את אות הסינוס גם בצורת : . A sin ( 2 ? ft + ?) מהביטוי הנ " ל אפשר לראות כי הפרמטרים הניתנים לשינוי בגל הנושא כתוצאה מאפנון באמצעות האות הספרתי הם : שינוי התנופה , ( A ) שינוי התדר ( f ) או שינוי המופע . (?) איור 3 . 4 מתאר את ההבדל בין אפנון אות אנלוגי לאפנון אות ספרתי . לאפנון אות ספרתי קוראים מפתוח . ( keying ) כפי שאנו למדים מתוך האיור , בו בזמן שהמידע באות האנלוגי משתנה בצורה רציפה , באפנון הספרתי ישנן מספר אפשרויות מוגדרות בלבד . כך למשל , האות הספרתי המתואר באיור יכול לקבל ארבע עוצמות שונות 3 , 2 , 1 , 0 ) וולטים , ( שני תדרים שונים 300 ) ו600- הרץ ) או ארבעה מופעים שונים בהפרש של 90 מעלות זה מזה ( באיור מוצגות שלוש אפשרויות מתוך הארבע . ( כמובן שאלה רק חלק קטן ממגוון האפשרויות להצגת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית