שאלות חזרה לפרק 2 שאלה 2 . 1 הסבר את השיטה לאפנון תנופת הדופק . היעזר בתרשימים מתאימים . שאלה 2 . 2 סרטט תרשים עקרוני של מערכת לשידור אות ספרתי , הפועלת בשיטת אפנון תנופת הדופק . שאלה 2 . 3 הסבר את ההבדל בין שיטת הPAM- ובין שיטת ה , PCM- בהקשר של צורת העיבוד של האות הספרתי . שאלה 2 . 4 ערוך טבלת השוואה בין שיטת ה , PAM- והPCM- בהתייחס למרחק השידור , רעשים והפרעות , תחנות המעבר , השפעת העיבוד הספרתי על צורת האות המשוחזר וסנכרון שעון הקליטה לשעון השידור . שאלה 2 . 5 הסבר מדוע יש צורך לבצע ריבוב של אותות מידע משודרים . שאלה 2 . 6 הסבר מהו ריבוב בזמן , וציין את התכונות המאפיינות אותו . שאלה 2 . 7 הסבר מהו מרבב . סרטט תרשים עקרוני של מרבב והסבר את המבנה שלו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית